Thông tin cần biết

Tổng hợp các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô

15/11/2021 Lê Ngọc Quang 0 Nhận xét
Tổng hợp các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô

TỔNG HỢP MỨC PHẠT CÁC LỖI CƠ BẢN MÀ CHỦ XE Ô TÔ CẦN BIẾT NĂM 2022:

1. Không thắt dây an toàn: 800.000 -1.000.000 đồng.

2. Không có GPLX: 4.000.000 - 6.000.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày).

3. Không mang GPLX: 200.000 - 400.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày).

4. Không có đăng ký xe: 2.000.000 đến 3.000.000 đồng (tạm giữ xe 7 ngày).

5. Không mang đăng ký xe: 200.000 - 400.000 đồng (tạm giữ xe đến 7 ngày).

6. Không có hoặc không mang bảo hiểm xe: 400.000 - 600.000 đồng.

7. Dùng tay sử dụng điện thoại di động: 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

8. Vượt đèn đỏ, đèn vàng: 3.000.000 - 5.000.000 đồng (tước bằng 1 - 3 tháng).

9. Dừng, đỗ xe không có tín hiệu: 200.000 - 400.000 đồng.

10. Đỗ xe không sát mép đường bên phải: 400.000 - 600.000 đồng.

11. Quay đầu xe trái quy định trong KDC: 400.000 - 600.000 đồng.

12. Bật đèn chiếu xa trong KDC: 800.000 - 1.000.000 đồng.

13. Không bật đèn chiếu sáng sau 19 giờ: 800.000 - 1.000.000 đồng.

14. Lùi xe ở đường 1 chiều: 800.000 - 1.000.000 đồng.

15. Đi không đúng làn: 3.000.000 - 5.000.000 đồng (tước bằng 1 - 3 tháng).

16. Lùi xe trên đường cao tốc: 16.000.000 - 18.000.000 đồng (tước bằng 5 - 7 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).

17. Gây tai nạn không dừng lại, bỏ trốn không trình báo: 16.000.000 - 18.000.000 đồng (tước bằng 5 - 7 tháng).

18. Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h: 800.000 - 1.000.000 đồng.

19. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến dưới 20 km/h: 3.000.000 - 5.000.000 đồng (tước bằng 1 - 3 tháng).

20. Chạy quá tốc độ quy định từ 30 đến dưới 35 km/h: 6.000.000 - 8.000.000 đồng (tước bằng 2 - 4 tháng).

21. Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h: 10.000.000 - 12.000.000 đồng (tước bằng 2- 4 tháng).

22. Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở: 6.000.000 - 8.000.000 đồng ( tước bằng 10 - 12 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).

23. Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở: 16.000.000 - 18.000.000 đồng (tước bằng 16 - 18 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).

24. Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở: 30.000.000 - 40.000.000 đồng (tước bằng 22 - 24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).

25. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn: 30.000.000 - 40.000.000 đồng (tước bằng 22 - 24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày).

27. Sử dụng ma túy khi điều khiển xe: 30.000.000 - 40.000.000 đồng (tước bằng 22 - 24 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày). (Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: