Thông tin cần biết

Xe ô tô quá hạn đăng kiểm 1 ngày có bị phạt không?

24/10/2022 Lê Ngọc Quang 0 Nhận xét
Xe ô tô quá hạn đăng kiểm 1 ngày có bị phạt không?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì xe ô tô hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng là bị xử phạt, nhưng pháp luật không quy định là xe hết hạn đăng kiểm bao nhiêu ngày dưới 1 tháng..

Vì vậy xe ô tô quá hạn đăng kiểm dù chỉ 1 ngày thì người điều khiển xe hay chủ phương tiện đều bị phạt.

Dưới đây là các mức phạt xe quá hạn đăng kiểm:

Chủ xe là cá nhân:

- Trường hợp xe ô tô quá hạn đăng kiểm dưới một tháng: xử phạt hành chính từ 4 - 6 triệu đồng.

- Trường hợp phương tiện quá hạn từ trên một tháng: xử phạt hành chính từ 6 - 8 triệu đồng.

Chủ xe là tổ chức:

- Trường hợp phương tiện quá hạn đăng kiểm dưới một tháng: xử phạt hành chính từ 8 - 12 triệu đồng.

- Trường hợp phương tiện quá hạn từ trên một tháng: xử phạt hành chính từ 12 - 16 triệu đồng.

Nếu có thời gian, Quý chủ xe hãy nhớ các chu kỳ đăng kiểm xe cơ giới nhé:

>>> Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải:

Đã sản xuất đến 07 năm: Chu kỳ đăng kiểm ô tô lần đầu là 30 tháng, chu kỳ định kỳ 18 tháng.

Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm: Chu kỳ định kỳ 12 tháng.

Đã sản xuất trên 12 năm: Chu kỳ định kỳ 06 tháng.

* Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải, Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

Không cải tạo: Chu kỳ đầu 18 tháng, chu kỳ định kỳ 06 tháng.

Có cải tạo: Chu kỳ đầu 12 tháng, chu kỳ định kỳ 06 tháng.

>>> Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơ mi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm: Chu kỳ đăng kiểm xe đầu 24 tháng, chu kỳ đăng kiểm định kỳ 12 tháng.

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơ mi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm: Chu kỳ đăng kiểm định kỳ 06 tháng.

Có cải tạo: Chu kỳ đăng kiểm đầu 12 tháng, chu kỳ đăng kiểm định kỳ 06 tháng.

>>> Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên: Chu kỳ đăng kiểm định kỳ 03 tháng.

Trong đó:

Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm tính từ năm sản xuất.

Số chỗ ngồi trên ô tô chở người bao gồm cả người lái xe.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: